Tréning na nohy a zadok za pomoci odporových gúm a expandérov

28.12.2018

Rozpis tréningového plánu: 

Predný drep 4x10-15 + drep s vlastnou váhou 4x10-15, Hip Thrust 4x10-15 + hip thrust bez váhy s roznožením 4x10-15, Sadanie na bedňu 4x10-15 + drep s vlastnou váhou 4x10-15, Sadanie na päty 4x10-15 + sadanie s vlastnou váhou 4x10-15 20 sekúnd drep 20 sekúnd kmitavý drep 20 sekúnd výdrž v drepe 60 sekúnd prestávka Zopakovať 3x