Ako cvičiť perfektný plank?

28.12.2018

Plank (doska) je najzákladnejší cvik na spevňovanie vnútorného svalstva (core). Dajte sa do polohy vzporu buď na dlane, alebo na predlaktia. Celé vaše telo musí byť v jednej línii. V tejto polohe vydržte 30 sekúnd. Opakujte 5 až 6-krát. Pozrite si aj roširujúce alternatívy tohto cviku - stačí cvičiť iba 3 minúty na sériu.